مدیریت: 09121117102 ; معاونت: 09014152580 ; تلفن کارخانه : 77339755

telegram instagram

آدرس کارخانه و نمایشگاه دائمی: بزرگراه زین الدین شرق - خروجی احسان - خیابان احسان - خیابان دوازدهم غربی - پلاک 42

کارخانه : 77339755- 77390237

مدیریت: 09121117102

معاونت: 09014152580