مدیریت: 09121117102 ; معاونت: 09014152580 ; تلفن کارخانه : 77339755

telegram instagram

شعبه مرکزی : بعد از سه راه تهرانپارس - خیابان دماوند - خیابان اتحاد - کوچه 12 غربی پ 42

کارخانه : 77339755- 77390237

مدیریت: 09121117102

معاونت: 09014152580